Ημερίδα Ενημέρωσης-Κατάρτισης για ΕΣΗΔΗΣ 24/02/2015

Ενημερωτικό υλικό Ημερίδας 

1. (ΕΣΗΔΗΣ) Διαγωνισμοί

2. Αιτήματα ΕΠΠ

3. Αξιολόγηση Προσφορών

4. Σχεδιασμός Διαγωνισμών

5. Υποβολή προσφοράς

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.