GDPR

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου της Π.Ε.Δ.Δ.Μ.

Η Π.Ε.Δ.Δ.Μ. δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων σας και λαμβάνει τα εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων αυτών. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

1. Ενημέρωση για τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων & για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

1.1. Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η Π.Ε.Δ.Δ.Μ. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με στόχο την προώθηση των σκοπών σύστασης και λειτουργίας της. Οι σκοποί αυτοί, όπως διαμορφώθηκαν νομοθετικά, είναι ιδίως οι ακόλουθοι:

α) Η συνεργασία των Δήμων- µελών της.

β) Η προαγωγή του θεσμού του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης.

γ) Η έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών µε την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη.

δ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών µε την αποστολή και το έργο των δήμων.

ε) Η συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού και των µελών, των οργάνων των δήμων.

στ) Η συνεργασία µε την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη του θεσμού της αυτοδιοίκησης και η προώθηση των ζητημάτων που τους αφορούν.

η) Η συνεργασία µε όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και χωρών.

θ) Η συνεργασία µε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης.

ι) Η συμμετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς µε εκπροσώπους της σύμφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.

ια) Ο προγραμματισμός, υποστήριξη και συντονισμός δράσεων για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του προσωπικού των δήμων και των µελών των αιρετών οργάνων καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων.

ιβ) Η ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση, και την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.

ιγ) Η ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

1.2. Δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων

–           Δικαίωμα ενημέρωσης:  Δικαιούστε να ενημερωθείτε για οποιοδήποτε σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Π.Ε.Δ.Δ.Μ. στοιχείο για το οποίο διατηρείτε οποιαδήποτε αμφιβολία ακόμα και μετά το παρόν ενημερωτικό σημείωμα. Εμείς αντίστοιχα υποχρεούμαστε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε σχετικό αίτημα ενημέρωσης με διαφάνεια σε ό, τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.

–           Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των πληροφοριών σας που χρησιμοποιούμε (με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων). Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.

–           Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.

–           Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.

–           Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:  Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.

–           Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.

–           Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από την Π.Ε.Δ.Δ.Μ. σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ. Δικαιούστε ακόμη να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς σας σκοπούς και σε διάφορες υπηρεσίες.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα της αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Προκειμένου να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Π.Ε.Δ.Δ.Μ, εγγράφως, ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά.

Η άσκηση όλων ή κάποιων ως άνω δικαιωμάτων τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεων της Π.Ε.Δ.Δ.Μ. έναντι των αρμοδίων αρχών ή της εκπλήρωσης καθήκοντος της Π.Ε.Δ.Δ.Μ. που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί.

________________________________________________________________________

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα δήλωση σας ενημερώνει για το ποιοι είμαστε, ποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτές. Παρακαλούμε, διαβάστε επίσης τους όρους χρήσης που αφορούν την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει.

Ποιοι είμαστε;

H Περιφερειακή Ένωση Δήμων, (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας εδρεύει στην Κοζάνη, Φον Καραγιάννη 1-3 με ΑΦΜ: 997770160, ΔΟΥ Κοζάνης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ της Ένωσης, Βοσκόπουλο Ιωάννη, ενεργεί δε δια των αρμοδίων οργάνων της.

Πώς συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς;

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς με διάφορους τρόπους. Ειδικότερα:

Μπορείτε να μας δώσετε απευθείας εσείς τις πληροφορίες (π.χ. συμπληρώνοντας μια φόρμα ή τηλεφωνικώς). Στην παρούσα δήλωση αναφέρουμε όλες τις μεθόδους με τις οποίες μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας ως «σημεία επαφής της Π.Ε.Δ.Δ.Μ.». Τα σημεία επαφής της Π.Ε.Δ.Δ.Μ είναι τόσο φυσικά (π.χ. έντυπα συγκατάθεσης για συμμετοχή σε ημερίδες) όσο και ψηφιακά (π.χ. ιστότοποι).

Συνήθως αυτό θα συμβεί όταν:

 • κάνετε χρήση ενός ψηφιακού σημείου επαφής (π.χ. ενός ιστότοπου),
 • επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ενός σημείου επαφής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τηλεφωνικώς,
 • εγγράφεστε για να λαμβάνετε δελτία τύπου της Π.Ε.Δ.Δ.Μ, ειδοποιήσεις μέσω e-mail ή εμπορικές επικοινωνίες
 • συμμετέχετε σε έρευνες της Π.Ε.Δ.Δ.Μ (όπου επιτρέπεται από τον νόμο) ή
 • συμμετέχετε σε εκδήλωση/ ημερίδα/ συνέδριο που έχει οργανώσει η Π.Ε.Δ.Δ.Μ.

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς πάντα με τη συναίνεσή σας  Συνήθως αυτό θα συμβεί όταν:

 • συμμετέχετε σε μια εκδήλωση που έχει διοργανώσει η Π.Ε.Δ.Δ.Μ.
 • επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά ή μέσω επιστολών ή τηλεπικοινωνιών ή άλλου τρόπου,
 • χρησιμοποιείτε σημεία επαφής της Π.Ε.Δ.Δ.Μ. (π.χ. μέσω μηχανισμών παρακολούθησης σε έναν ιστότοπο) ή
 • δημοσιεύετε αναρτήσεις σε πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παρακολουθούμε (για παράδειγμα, για να κατανοήσουμε την κοινή γνώμη ή να απαντήσουμε σε αιτήματα σχετικά με επόμενες ημερίδες της Π.Ε.Δ.Δ.Μ.).

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης σε ψηφιακά σημεία επαφής της Π.Ε.Δ.Δ.Μ. . Τα συγκεκριμένα cookies και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από το εκάστοτε σημείο επαφής της Π.Ε.Δ.Δ.Μ..

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και ο σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τον ιστότοπο να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στους χρήστες του. Σε γενικές γραμμές, τα cookies χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση επιλογών και προτιμήσεων των χρηστών (user preferences), την αποθήκευση πληροφοριών για πράγματα όπως καλάθια αγορών (shopping carts) και την παροχή ανώνυμων δεδομένων παρακολούθησης σε εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών, όπως το Google Analytics. Κατά κανόνα, τα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης.

Ωστόσο, μπορεί να προτιμάτε να απενεργοποιείτε τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο ή και σε άλλους. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser). Σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε την ενότητα “Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησής σας ή να ρίξετε μια ματιά στον ιστότοπο

https://www.aboutcookies.org/

 που παρέχει οδηγίες για όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης.

Η Π.Ε.Δ.Δ.Μ. χρησιμοποιεί cookies στην ιστοσελίδα της για να προσφέρει στους επισκέπτες καλύτερη εμπειρία περιήγησης.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί:

Cookie Σκοπός   Διάρκεια
-ga Είναι cookie από τρίτο πάροχο, Google Analytics Cookie. Βοηθάει στη στατιστική μέτρηση της χρήσης και της απόδοσης της ιστοσελίδας.   2 χρόνια
-gid Είναι cookie από τρίτο πάροχο, Google Analytics Cookie. Βοηθάει στη στατιστική μέτρηση της χρήσης και της απόδοσης της ιστοσελίδας.   2 χρόνια
_stid
_sharethis_cookie_test_
Cookie από πάροχο τρίτων, ShareThis υπηρεσία. Ανώνυμη στατιστική υπηρεσία για τη βελτίωση της χρήσης και της απόδοση της ιστοσελίδας. Η υπηρεσία ShareThis μπορεί να μην γίνει ανώνυμα αν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας της Π.Ε.Δ.Δ.Μ., έχει δημιουργήσει ξεχωριστό προσωπικό λογαριασμό στην υπηρεσία ShareThis και έχει αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης της. 15 μήνες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Google Analytics μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://policies.google.com/privacy

Σχετικά με την πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας ShareThis, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.sharethis.com/privacy/.

Εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δημοσιευμένες πληροφορίες προφίλ (όπως οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα σας) σε ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (όπως Facebook και Twitter). Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σε άλλες περιπτώσεις για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε κατά τον εκάστοτε χρόνο.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Η  Π.Ε.Δ.Δ.Μ. συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1) μόνο για την προώθηση των σκοπών της και σύμφωνα με τη/τις νομιμοποιητική/ες βάση/-εις  που κατά περίπτωση ισχύει/-ουν και εφαρμόζεται / -ονται, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω.   

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο δηλώνονται. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα ενδέχεται να αφορούν γενικά σε:

 • λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας (όπως χρόνο και διάρκεια),
 • στη χρήση που κάνετε στα ψηφιακά μέσα επαφής της Π.Ε.Δ.Δ.Μ. (όπως οι σελίδες που επισκέπτεστε, η σελίδα από την οποία συνδεθήκατε και η σελίδα στην οποία μεταβήκατε όταν φύγατε, οι όροι αναζήτησης που έχετε εισαγάγει ή οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ μέσα από το σημείο επαφής) και
 • τη συσκευή σας (όπως η διεύθυνση IP ή το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τα δεδομένα τοποθεσίας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν cookies που ενδέχεται να έχουμε αποθηκεύσει στη συσκευή σας).

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτους θα αποτελούν γενικά δημοσιευμένες πληροφορίες προφίλ (όπως οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας), για παράδειγμα από δημόσιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με ποια νομική βάση συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς;

Η νομική βάση για τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με εσάς είναι μία από τις ακόλουθες:

 • η συμμόρφωση της Π.Ε.Δ.Δ.Μ. με έννομη υποχρέωση με την οποία δεσμευόμαστε (άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ),
 • η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παρ.1ε ΓΚΠΔ),
 • η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ),
 • το έννομο συμφέρον της Π.Ε.Δ.Δ.Μ. έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε ως υποκείμενο  των προσωπικών δεδομένων για την προστασία των πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε (άρθρο 6 παρ. 1στ),
 • αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, η συγκατάθεσή σας, την οποία θα ζητήσουμε πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης (άρθρο 6 παρ 1α) .

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν με τρόπους που δεν περιγράφονται παραπάνω. Εάν συμβεί αυτό, θα αποστείλουμε συμπληρωματική δήλωση προστασίας απορρήτου που εξηγεί τη χρήση αυτή. Θα πρέπει να διαβάζετε οποιαδήποτε συμπληρωματική δήλωση σε συνδυασμό με την παρούσα δήλωση.

Σε ποιους διαβιβάζουμε τις πληροφορίες σας και για ποιους σκοπούς;

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι εποπτικές, κρατικές, φορολογικές, δικαστικές αρχές, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ασφαλιστικοί φορείς), νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (π.χ. το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Περιφερειακή Ένωση Δήμων»), Π.Ε.Δ.Δ.Μ. δυνάμει οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή κατάστασης. Σε περίπτωση που η Π.Ε.Δ.Δ.Μ. λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν;

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε απέναντι σε κάθε άνευ αδείας κοινοποίηση χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών μας και τους υπαλλήλους μας να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων .

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων:

Το σύνολο των δεδομένων και των στοιχείων σας που επεξεργαζόμαστε διέπεται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των λαμβάνονται κατάλληλα και εύλογα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών. Το σύνολο των στοιχείων σας διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Π.Ε.Δ.Δ.Μ., που τελεί υπό τον έλεγχό της και μόνο κατ’ εντολή της. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Π.Ε.Δ.Δ.Μ. επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Επίσης με την παρόν έγγραφο αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Π.Ε.Δ.Δ.Μ. έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους (εκτελούντες την επεξεργασία) για την παροχή των υπηρεσιών της (π.χ. ενδεικτικά λογιστές, δικηγότους κλπ) και  δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι υπεργολάβοι να συμμορφώνονται πλήρως με τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα, τις τεχνικές γνώσεις και την προσωπική ακεραιότητα που απαιτούνται από το νόμο για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ενδεικτικά διατηρεί σε ισχύ συμβάσεις εμπιστευτικότητας και τήρησης εχεμύθειας μαζί τους).

Πόσο καιρό θα διατηρηθούν οι πληροφορίες που σας αφορούν;

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μετά το πέρας του εν λόγω χρονικού διαστήματος, θα τις διαγράψουμε. Το χρονικό διάστημα θα ποικίλλει ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν οι πληροφορίες. Να επαναληφθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες. Επίσης, ορισμένες φορές υποχρεούμαστε βάσει νόμου να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς.

Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσετε για απορίες;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του νομίμου εκπροσώπου της ΠΕΔΔΜ και του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα παρέχονται επίσης σε κάθε επικοινωνία που θα λαμβάνετε από τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο αρμόδιο υπάλληλο της Π.Ε.Δ.Δ.Μ. όταν του ζητηθεί

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Μπορούμε ανά διαστήματα να ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση (και οποιαδήποτε συμπληρωματική δήλωση απορρήτου). Θα σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές, εφόσον ο νόμος το απαιτεί.

ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου της Π.Ε.Δ.Δ.Μ. δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί πλήρως και εκτενώς από την Π.Ε.Δ.Δ.Μ. κατά τα ανωτέρω για το σύνολο των εκ του νόμου προβλεπόμενων στοιχείων και ότι γνωρίζετε τα νόμιμα δικαιώματά σας τα οποία δύναται να τα ασκήσετε οποτεδήποτε στα στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και στα στοιχεία του Υπεύθυνου Προστασίας των Δεδομένων που έχουν ως ακολούθως:

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας εδρεύει στην Κοζάνη, Φον Καραγιάννη 1-3 με ΑΦΜ: 997770160, ΔΟΥ Κοζάνης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ της Ένωσης, Βοσκόπουλο Ιωάννη. (τηλ. Επικοινωνίας: 24610-49634, email: info@peddm.gov.gr)

Υπεύθυνος Προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι έως την 31η .10.2018, ο Αθανάσιος Μπασαγιάννης, δικηγόρος Θεσσαλονίκης, διεύθυνση επικοινωνίας Βασιλέως Ηρακλείου 14, Θεσσαλονίκη, τηλ. Επικοινωνίας: 2310- 523341, 6944203572, email: basagiannis@bmlaw.gr .

Για οποιαδήποτε απορία, ερώτημα ή αίτηση ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας κατά τα ανωτέρω μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ανωτέρω στοιχείa επικοινωνίας.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.