ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.οο π.μ. 

 στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

Συνέχεια ανάγνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την  Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

Συνέχεια ανάγνωση

Διοργάνωση 2 ήμερου σεμιναρίου με τίτλο: Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίων Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει  σε συνεργασία με την εταιρεία   Blue   Value ΑΕ διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο υπαλλήλων ΟΤΑ, με θέμα: «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίων Συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018  και ώρες 09.00-15.00  στο Κοβεντάρειο, οδός Χ. Μούκα (κέντρο-πεζόδρομος) στην Κοζάνη. Συνέχεια ανάγνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Συνέχεια ανάγνωση

Ψήφισμα της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας για την ονομασία του κράτους της FYROM

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε  σήμερα Πέμπτη 11/01/2018 και ώρα 13.00 μ.μ, το Δ.Σ., αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

Συνέχεια ανάγνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) :

Προσκαλεί ενδιαφερόμενους, προκειμένου να συνάψει, με αυτούς που θα επιλεγούν, συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Λειτουργία Δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 – Άξονας Προτεραιότητας 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ».

Συνέχεια ανάγνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:30 μ.μ. στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Συνέχεια ανάγνωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Συνέχεια ανάγνωση

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, στην Κοζάνη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης (Κοβεντάρειο, οδός Χ. Μούκα, κέντρο-πεζόδρομος) και θα διαρκέσει από τις 10:00 έως τις 13:15.

Από  τον  5ο  του  2016 είναι  σε  ισχύ  ο  νέος  Κανονισμός (ΕΕ)  2016/679 του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) ο οποίος εισάγει μία σειρά από σύνθετες απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε νομικό, διαδικαστικό και τεχνικό επίπεδο.

Συνέχεια ανάγνωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

Συνέχεια ανάγνωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

Συνέχεια ανάγνωση

Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Συνέχεια ανάγνωση

Το έργο ACCESS για τους πρόσφυγες υλοποιεί η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROPE FOR CITIZENS

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διεθνής συνάντηση που οργάνωσε η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στις 20 & 21 Ιουνίου 2017, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ACCESS στο πλαίσιο του Προγράμματος Europe for Citizens. Το έργο έχει ως αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στη διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος στην Ευρώπη. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία, Πολωνία και Γερμανία.

Η συγκριμένη συνάντηση ήταν η 3η στη σειρά, καθώς προηγήθηκαν άλλες δύο στην Κρακοβία της Πολωνίας και στο Τορίνο της Ιταλίας. Την Τρίτη 20 Ιουνίου οργανώθηκε επίσκεψη στο Στρατόπεδο Αρματολού Κοκκίνου της Βέροιας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δομή για τους Πρόσφυγες Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, τον στρατό και τοπικούς φορείς. Στη συνάντηση έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις δομές, τις δράσεις και τη φιλοσοφία διαχείρισης του προσφυγικού προβλήματος από εκπροσώπους του Δήμου, της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπήρξε ξενάγηση στους χώρους και στις υποδομές της δομής και διαπιστώθηκε από κοντά  η πολύ θετική εικόνα που είχαν οι πρόσφυγες από το πνεύμα αλληλεγγύης και φιλοξενίας που βρήκαν στην Ελλάδα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η αντιπροσωπεία του έργου ACCESS συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα για την Προστασία των Προσφύγων, που διοργάνωσε η Ύπατη Αρμοστεία στο χώρο μπροστά από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Η ΠΕΔ ΔΜ στήριξε έμπρακτα αυτή την εκδήλωση χρηματοδοτώντας τη μεταφορά προσφύγων για τη συγκεκριμένη εκδήλωση με δύο λεωφορεία από τη Βέροια στη Θεσσαλονίκη και διανέμοντας μπλουζάκια με τα διακριτικά του έργου ACCESS.

Tην Τετάρτη 21 Ιουνίου, οργανώθηκε επίσκεψη στα γραφεία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΑΡΣΙΣ, όπου έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις δράσεις που αναπτύσσονται στον τομέα των προσφύγων, τις πρωτοβουλίες ένταξης αποκλεισμένων ομάδων, υποστήριξης παιδιών του δρόμου και πολλών άλλων δράσεων. Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών από όλους τους εταίρους του έργου και τονίστηκε από όλους η επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής και η ανάγκη να συνεχιστεί και στο μέλλον.