Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 2024, κατά τη διαδικασία συγκρότησης της διαδικασίας  για την εκλογή των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και την εκλογή των εκπροσώπων στη Γ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.