Συμμετοχή της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στο έργο Prominent PLUS

H ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG Mediterranean, συμμετείχε με άλλους φορείς από την Ευρώπη στο έργο “Public Procurement of Innovation boosting green growth in MED area PLUS” ή αλλιώς Prominent PLUS.

Το έργο, με επικεφαλής εταίρο  τον Δήμο Narni της Ιταλίας, έχει  συνολικά δέκα (10) εταίρους (Sviluppumbria – Regional Agency for the economic development of Umbria, Regional Energy Agency North, Consorci de la Ribera, Goriška Local Energy Agency, Nova Gorica Construction Cluster of Slovenia, ΕΚΕΤΑ, ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, City of Tuzla, Public company BIT Centar ltd. In Tuzla). Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 400.000,00 € και η διάρκεια υλοποίησης 13 μήνες.

Το έργο Prominent PLUS πρόκειται να μεταφέρει τις γνώσεις και τις εμπειρίες από τον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας (ΔΣΚ), η οποία είναι μια σχετικά νέα έννοια για την υλοποίηση έργων προμηθειών στην Ευρώπη. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιήθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο πλαίσιο του έργου Prominent MED στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Κροατία και είχε ως αποτέλεσμα επιτυχημένες καινοτόμες λύσεις σε τέσσερα πιλοτικά έργα, στον τομέα της ανακαίνισης των κτιρίων και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας αυτών.

Οι ΔΣΚ είναι διαδικασίες που προβλέπονται από την ΕΕ και την εθνική νομοθεσία και δίνουν νέα πνοή στις μεθόδους και τον απώτερο σκοπό των αγορών που πραγματοποιεί η Δημόσια Διοίκηση. Μέσω της διαδικασίας των ΔΣΚ, ο αγοραστής του δημοσίου θέτει μία «πρό(σ)κληση» στην αγορά προχωρώντας σε περιγραφή των αναγκών του, ώστε στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι να προτείνουν λύσεις που ανταποκρίνονται στην ανάγκη της δημόσιας αρχής.

Η σημασία που έχουν οι ΔΣΚ για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, και κυρίως των ΜμΕ και start-ups αποτυπώνεται στην πρόσφατη διακήρυξη με τίτλο «Πρότυπο Χωρών της ΕΕ για Νεοφυείς Επιχειρήσεις», την οποία υπέγραψαν τον Μάρτιο 2021, 24 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η σχετική διακήρυξη, έχει ως στόχο να διασφαλίσει πως όλες οι ευρωπαϊκές νεοφυείς και scale-up επιχειρήσεις θα επωφελούνται από διάφορες βέλτιστες πρακτικές, μία εκ των οποίων είναι και οι ΔΣΚ.

Μέσω των ΔΣΚ δίνεται η δυνατότητα στους δημόσιους φορείς (δήμοι, περιφέρειες) – ως αγοραστές – να υλοποιήσουν έργα και παρεμβάσεις τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν μέσω της συνήθους διαδικασίας συμβάσεων προμηθειών. Ταυτόχρονα ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις (κυρίως ΜΜΕ και start-ups) – ως προμηθευτές – να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις είτε αναπτύσσοντας νέες είτε συνδυάζοντας τις υφιστάμενες με νέες. 

Κατά την υλοποίηση του Prominent PLUS θα μεταφερθούν οι θεωρητικές γνώσεις και οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου Prominent MED, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Σλοβενία και η Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Οι γνώσεις και οι καλές πρακτικές θα αφορούν τόσο την πλευρά των αγοραστών όσο και των προμηθευτών, και θα προσαρμόζουν τις κατευθυντήριες οδηγίες προκειμένου οι ΔΣΚ να εφαρμοστούν στις κατά τόπους ανάγκες των δημόσιων φορέων και οργανισμών. Τέλος, θα παρακινήσουν τις επιχειρήσεις να εμπλακούν στη διαδικασία των ΔΣΚ αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις.

Εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του έργου Prominent PLUS

H εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του έργου Prominent Plus στο Πρόγραμμα INTERREG Mediterranean, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε στις 22/07/2021 διαδικτυακά λόγω της νόσου covid-19.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους δέκα (10) εταίρους του έργου Prominent PLUS (Municipality of Narni, Sviluppumbria – Regional Agency for the economic development of Umbria, Regional Energy Agency North, Consorci de la Ribera, Goriška Local Energy Agency, Nova Gorica Construction Cluster of Slovenia, ΕΚΕΤΑ, ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, City of Tuzla, Public company BIT Centar ltd. In Tuzla).

Η συνάντηση ξεκίνησε στις 10:00 π.μ. (ώρα Ρώμης) και μετά το καλωσόρισμα και το σύντομο χαιρετισμό του εκπροσώπου του επικεφαλής εταίρου Δήμου Narni Ιταλίας, κάθε συμμετέχοντας παρουσίασε το φορέα που εκπροσωπεί και στη συνέχεια αναλύθηκε το σχέδιο εργασίας του έργου προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος, τα καθήκοντα και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν από τους εταίρους.

Ξεκινώντας από την εμπειρία του Prominent MED, ο εταίρος REAN εισήγαγε το θέμα των Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας (ΔΣΚ) στους εταίρους, ιδιαίτερα στους δέκτες, προκειμένου να τους δώσει μια πρώτη ιδέα για τη διαδικασία που θα δημιουργηθεί, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εμπειρία της Κροατίας στην ανακαίνιση του νηπιαγωγείου στο Koprivnica. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να διοργανωθούν δύο ακόμη διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), ένα από την Κοινοπραξία RIBERA και ένα από τον Δήμο Narni.

Ο εκπρόσωπος του ΕΚΕΤΑ έκανε μια πρόταση για τον τρόπο προγραμματισμού αυτής της δραστηριότητας προκειμένου να τηρηθεί ο προγραμματισμός του έργου, ενώ από την Κοινοπραξία RIBERA, παρουσίασαν, εν συντομία, τις κύριες πτυχές της επικοινωνίας MED σε συμμόρφωση με το πρόγραμμα εργασίας.

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι κύριοι κανόνες και οι προθεσμίες τεχνικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς, όπως η συμφωνία εταιρικής σχέσης, οι διαδικασίες ελέγχου, τα αιτήματα πληρωμής και οι εκθέσεις προόδου, η ενδιάμεση αξιολόγηση, η επιλεξιμότητα των δαπανών, κ.α.

Συνάντηση εργασίας του έργου Prominent PLUS 25-26 Οκτωβρίου 2021, Nova Gorica, Σλοβενία

Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 25-26 Οκτωβρίου 2021 στην πόλη Nova Gorica της Σλοβενίας η 2η συνάντηση συνεργασίας του έργου Prominent PLUS στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG Mediterranean, που διοργανώθηκε από τον εταίρο Goriška Local Energy Agency (GOLEA).

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι δέκα (10) εταίροι του έργου Prominent PLUS: Municipality of Narni (Ιταλία), Sviluppumbria – Regional Agency for the economic development of Umbria (Ιταλία), Regional Energy Agency North (Κροατία), Consorci de la Ribera (Ισπανία), Goriška Local Energy Agency (Σλοβενία), Nova Gorica Construction Cluster of Slovenia (Σλοβενία), City of Tuzla (Βοσνία – Ερζεγοβίνη), Public company BIT Centar ltd. In Tuzla (Βοσνία – Ερζεγοβίνη), ΕΚΕΤΑ (Ελλάδα) και ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα).

Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν ο καθορισμός του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας για τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας σε νέους εταίρους της MED. Επιπλέον, ήταν η πρώτη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, ώστε οι εκπαιδευόμενοι και οι έμπειροι συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους.

 

Το Prominent MED PLUS στοχεύει στην επιτυχή μεταφορά εμπειριών και γνώσεων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Prominent MED σε νέους εταίρους MED, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής καινοτόμων ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων στις δημόσιες προμήθειες χρησιμοποιώντας Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας (ΔΣΚ).

 

 

ProminentPlus01062022

Τελική συνάντηση εργασίας του έργου Prominent PLUS

23 Ιουνίου 2022, Narni, Ιταλία

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 στην πόλη Narni της Ιταλίας η τελική συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου Prominent PLUS, στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG Mediterranean, που διοργανώθηκε από τον επικεφαλής εταίρο Δήμο Narni.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι δέκα (10) εταίροι του έργου Prominent PLUS: Municipality of Narni (Ιταλία), Sviluppumbria – Regional Agency for the economic development of Umbria (Ιταλία), Regional Energy Agency North (Κροατία), Consorci de la Ribera (Ισπανία), Goriška Local Energy Agency (Σλοβενία), Nova Gorica Construction Cluster of Slovenia (Σλοβενία), City of Tuzla (Βοσνία – Ερζεγοβίνη), Public company BIT Centar ltd. In Tuzla (Βοσνία – Ερζεγοβίνη), ΕΚΕΤΑ (Ελλάδα) και ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα).

Ξεκινώντας από την εμπειρία του έργου Prominent MED, στη συνάντηση έγινε επισκόπηση των βασικών επιτευγμάτων του έργου με στόχο την καλύτερη κατανόηση των Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας (PPI), στα οφέλη που προκύπτουν αλλά και στην τεχνογνωσία που μεταφέρθηκε στις τρεις νέες εμπλεκόμενες χώρες στην περιοχή MED (Σλοβενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Ελλάδα).

Στη συνάντηση παρέστη ο Δήμαρχος Narni κ. Lorenzo Lucarelli που καλωσόρισε τους συμμετέχοντες εταίρους στην πόλη και απεύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών. Στο πλαίσιο της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία στα στελέχη της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας να συζητήσουν εκτενώς με τον Δήμαρχο κ. Lorenzo Lucarelli και με τον συντονιστή του έργου κ. Pietro Flori προκειμένου να διερευνηθούν νέα πεδία συνεργασίας στο μέλλον.

Η συνάντηση έκλεισε με επισκέψεις σε αξιοθέατα και μνημεία της μεσαιωνικής πόλης Narni καθώς και με επισκέψεις σε τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.