Ευρώπη για τους πολίτες “Φόρουμ για την Ενωμένη Ευρώπη”

Η Ευρώπη βρίσκεται τώρα σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις: τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία και την απασχόληση, την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση και τα προβλήματα ασφάλειας, τον λαϊκισμό. Είναι δύσκολοι καιροί, αλλά η Ευρώπη ήταν πάντα σε θέση να προσαρμοστεί.

Το έργο Φόρουμ Πολιτών για την Ενωμένη Ευρώπη στοχεύει να υποστηρίξει όλες τις πρωτοβουλίες της ΕΕ τα επόμενα 5 χρόνια, με στόχο να ανταποκριθεί καλύτερα στην αλλαγή της πραγματικότητας και να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες.

Στόχος μας είναι να συνοψίσουμε την πρόοδο που σημειώθηκε σε 6 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Ελλάδα, Πολωνία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία) στη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης, που κυκλοφόρησε η ΕΚ το 2017, για να αναλύσουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία των περιφερειακών πολιτικών και να αναπτύξουν το Citizen’s Europe e-Paper, εστιάζοντας σε νέες ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη, που προτείνονται από πολίτες 6 χωρών.

Το έργο θα συμμετάσχει άμεσα 620 πολίτες σε φόρουμ, συζητήσεις και δράσεις αλληλεγγύης για τις προκλήσεις της ΕΕ, με ειδικό θέμα σε κάθε χώρα: Ευρώπη και ανταγωνιστικότητα στην Πολωνία, Μετανάστευση και ασφάλεια στην Ελλάδα, Δημογραφία και κοινωνία στην Ισπανία, επικοινωνία της ΕΕ στην Ιταλία, Ψηφιοποίηση στη Γερμανία, κλιματική αλλαγή και περιβάλλον στη Βουλγαρία.

Στης 3 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη η 3η συνάντηση των εταίρων του έργου e-UNITED European Integration and Training Center ALPHA από την Ισπανία.

Θέμα: Φόρουμ Πολιτών για την Ευρωπαϊκή Δημογραφία και Κοινωνία.

Αναλυτικά:

  • Προώθησε τις ίσες ευκαιρίες, την ίση μεταχείριση και τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ πολιτών, μεταναστών και εθνοτικών μειονοτήτων στις περιφέρειες της ΕΕ.
  • Επίτευξη καλύτερης γνώσης σχετικά με την επερχόμενη δημογραφική αλλαγή στην κοινωνία της ΕΕ.
  • Βελτιωμένη κατανόηση των προκλήσεων κοινωνικής και εργασιακής ένταξης από τους πολίτες.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη γήρανση του πληθυσμού και τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών στην Ευρώπη.

Στης 29 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στην πόλη Σασάρι της Σαρδηνίας  (Ιταλία) η 4η συνάντηση των εταίρων του έργου e-UNITED Mine Vaganti NGO που εδρεύει στο Σασάρι της Σαρδηνίας (Ιταλία).

Θέμα: Φόρουμ πολιτών για καλύτερη επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτικά:

  • Πως ενθαρρύνεται ο διάλογος με τους πολίτες προς την επίτευξη αυξημένης εμπλοκής τους στο σύστημα αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Πως οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λαμβάνονται σε ανοιχτό πλαίσιο και να επικεντρώνονται στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών.

 

Στης 2-4 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας η 4η συνάντηση των εταίρων του έργου e-UNITED BIDA E.V. KULTUR UND BILDUNG απο την Γερμανία.

Θέμα: Φόρουμ πολιτών για την ψηφιοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτικά:

  • Διερεύνηση των ψηφιακών ευκαιριών, του ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας και της βιώσιμης έξυπνης ανάπτυξης.
  • Διερεύνηση πρακτικής χρήσης των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών.

 

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.