Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου DeCarb στο Πρόγραμμα INTERREG EUROPE

H εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) του έργου DeCarb στο Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε στις στις 27/6/2018 στην πόλη Stara Zagora της Βουλγαρίας.

 Το έργο στοχεύει στη στήριξη της καθαρής ενεργειακής μετάβασης των ανθρακοφόρων περιοχών, κάτι που αναμένεται να έχει βαθιές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι δίκαιη. Σκοπός του έργου είναι (α) να υποστηρίξει τις δημόσιες αρχές να ανταλλάξουν εμπειρίες, (β) να προσδιορίσουν στρατηγικές ανάπτυξης που θα μετριάσουν τις επιπτώσεις της απανθρακοποίησης, (γ) να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα 

διαθέσιμα κεφάλαια και χρηματοδοτικά μέσα και (δ) να προωθήσουν αποτελεσματικά το δημόσιο διάλογο.

Εταίροι του έργου είναι η Stara Zagora Regional Economic Development Agency, Βουλγαρία (Επικεφαλής Εταίρος),  Lodzkie Region, Πολωνία, ENEREA Eszak-Alfold Regional Energy Agency Nonprofit Ltd., Ουγγαρία, South-West Oltenia Regional Development Agency, Ρουμ

ανία,  Ministry for Economic Affairs and Energy, State of Brandenburg, Γερμανία,  House of Energy, Δανία, Regional Ass

ociation of Local Governments of Western Macedonia,  Ελλάδα, Energy Agency of Savinjska, Saleska and Koroska Region, Σλοβενία και Extremadura Energy Agency, Ισπανία.

Στη συνάντηση αναλύθηκαν το πλαίσιο υλοποίησης, τα παραδοτέα ανά πακέτο εργασίας και ζητήματα διαχείρισης και δημοσιότητας του έργου.

Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να δώσει την ευκαιρία να εμπλουτιστεί ο διάλογος, η γνώση και η ανταλλαγή εμπειριών στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει ανοίξει στην περιοχή για την μετάβαση της οικονομίας σε ένα άλλο οικονομικό μοντέλο.

 

Information Day

 

Information Day

1st Stakeholder Meeting

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=tTbYDRlPVis[/embedyt]

2nd Stakeholder Meeting

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=VvJ2tV6i1fs[/embedyt]

 

 

3rd Stakeholder Meeting

DeCarb-Newsletter_GR_Vol-4

Συνάντηση του εταιρικού σχήματος του έργου DeCarb πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2022

Συνάντηση του εταιρικού σχήματος του έργου DeCarb πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2022, στην πόλη Velenje της Σλοβενίας. Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειριών και την παρουσίαση προτεινόμενων καλών πρακτικών δίκαιης μετάβασης στην προοπτική ενός μοντέλου μηδενικού άνθρακα. Η αντιπροσωπεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει ως προτεινόμενες καλές πρακτικές (α) την δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Δίκαιης Μετάβασης και (β) την δημιουργία ενός Εργαλείου Αξιολόγησης Έργων ενεργειακής μετάβασης.  

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.