Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

ΦΕΚ Α 224-12.11.2012_Εφαρμογή Ν. 4093-2012 & Ν. 4046-2012

 

ΦΕΚ Α 228-18.11.2012_Παρατηρητήριο ΟΤΑ

 

ΦΕΚ Α 229-19.11.2012_Μισθοί-Συνταξιοδοτικά

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.