Σύσκεψη για την αυξημένη συγκέντρωση των νιτρικών στα υπόγεια νερά της περιφέρειας

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔ

Συνέχεια ανάγνωση