Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για το μήνα Μάρτιο του 2013

Συνέχεια ανάγνωση

Ολοκληρώθηκε στη Βιέννη η 2η Συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου SIVA το οποίο συντονίζει η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

Συνέχεια ανάγνωση

Απόφαση για κλείσιμο σχολικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία λόγω έκτακτων οικονομικών συνθηκών

Συνέχεια ανάγνωση

Διαθεσιμότητα Υπαλλήλων & Μεσοπρόθσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016

Συνέχεια ανάγνωση