Απόφαση της ΠΕΔ για το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»

Απόφαση αρ.:15 /2013  

 Κοζάνη σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΑΝ.ΚΟ. ΑΕ, μετά από την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 37/15-2-2013, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 75/2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.

Η πρόεδρος εισηγούμενη το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το Σχέδιο «Αθηνά» το οποίο είναι υπό διαβούλευση,  προκειμένου το Δ.Σ. να διαμορφώσει και να καταθέσει τις θέσεις του.Στο πλαίσιο αυτό η Πρόεδρος εισηγήθηκε τα εξής:

Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ως ο φορέας που εκπροσωπεί το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναμόρφωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτέλεσε έναν κεραυνό εν αιθρία. Βεβαίως και είναι θεμιτή η κάθε προσπάθεια της πολιτείας που αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του σχεδιασμού και στη θεραπεία στρεβλώσεων που χωρίς αμφιβολία υπάρχουν στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πατρίδα μας. Όταν όμως η προσπάθεια αυτή εμφορείται από μια ισοπεδωτική λογική, όταν μάλιστα η ίδια η πολιτεία παραβιάζει τις αρχές και τα κριτήρια που η ίδια θέτει προς διαβούλευση, τότε η προσπάθεια αυτή αυτοακυρώνεται στην πράξη, χάνοντας κάθε αξιοπιστία και προοπτική.

Μέσα από το εν λόγω σχέδιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ένα ίδρυμα που έχει αυτόνομη παρουσία από το 2003 και ύπαρξη Πανεπιστημιακών Τμημάτων πολλά χρόνια πριν, υποβαθμίζεται και στην ουσία ακυρώνεται. Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ένα από τα πιο δυναμικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, με ιστορία 40 χρόνων εξαιρετική οργανωτική συγκρότηση αλλά και με βαθιές ρίζες στο οικονομικό και παραγωγικό γίγνεσθαι της περιοχής, συρρικνώνεται δραματικά, ενώ οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν υπακούουν πολλές φορές όχι μόνο σε προκαθορισμένα κριτήρια για όλη τη χώρα, αλλά ούτε ακόμη και στους στοιχειώδεις κανόνες της λογικής.

Η Δυτική Μακεδονία σε καμία περίπτωση δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί τις ρυθμίσεις που προτείνονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο, όταν μάλιστα προβλέπεται να είναι η μοναδική περιφέρεια της χώρας μαζί με τη Στερεά Ελλάδα, χωρίς Πανεπιστήμιο. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι για μας η ύπαρξη ενός αυτόνομου και αυτοδιοίκητου Πανεπιστημίου αλλά και ενός δυνατού ΤΕΙ είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας με αναπτυξιακές, κοινωνικές, πολιτιστικές αλλά και εθνικές διαστάσεις. Γιατί δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι μιλάμε:-Για μια ακριτική περιφέρεια που αποτελεί την πύλη της χώρας στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ευρύτερα, με μια τεράστια γεωγραφική, γεωπολιτική και ιστορική βαρύτητα στην εθνική μας διαδρομή.

-Για το ενεργειακό κέντρο της πατρίδας μας και για μια περιοχή που πλήρωσε με μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος την ενεργειακή επάρκεια της χώρας που δίνει στο πανελλήνιο το 80% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.-Για έναν τόπο με σημαντική συσσώρευση υποδομών και τεχνογνωσίας στον ενεργειακό τομέα, στην πράσινη οικονομία, στον εξαγωγικό προσανατολισμό στον τομέα της γούνας. -Για έναν τόπο με απαράμιλλης ομορφιάς ορεινούς όγκους, λίμνες και φυσικά τοπία, ταυτόχρονα έχει δυστυχώς το χαρακτηριστικό να είναι η μόνη Περιφέρεια της Ελλάδας που δεν βρέχεται από θάλασσα.

Δεν μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε πως οι επίσημα διακηρυγμένοι στόχοι περί ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την ύπαρξη ενός Πανεπιστημίου, που να έχει αναφορά και να ταυτίζεται με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μιας περιφέρειας που με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι πρωταθλήτρια της ανεργίας στη χώρα, βιώνοντας με τον πιο επώδυνο τρόπο την οικονομική κρίση που έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα.

Όσον αφορά στα ακαδημαϊκά κριτήρια που τίθενται, δε χρειάζεται νομίζουμε να είναι κανείς ειδικός για να διαπιστώσει ότι κριτήρια όπως: «ελκυστικότητα», «απορρόφηση στην αγορά εργασίας», «υποδομές», «τμήματα φαντάσματα» κλπ παραβιάζονται εξόφθαλμα. Αρκεί κανείς να κάνει μια συγκριτική αξιολόγηση με αντίστοιχες προβλέψεις του σχεδίου σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Όσον αφορά στο κτιριακό απόθεμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η αυτοδιοίκηση έχει διαθέσει όλα αυτά τα χρόνια τεράστια κονδύλια, στερώντας από την τοπική κοινωνία άλλα έργα υποδομής, προκειμένου να ενισχύσει στην πράξη το όραμα για ένα ισχυρό και βιώσιμο Πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν υποδομές 27.665 τ.μ. εκ των οποίων τα 22.000 τ.μ. είναι ιδιόκτητα ή παραχωρημένα δωρεάν, τη στιγμή μάλιστα που η ΑΔΙΠ εντοπίζει μεγάλες ελλείψεις κτιριακών υποδομών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Σε σχέση με το επιχείρημα περί εξοικονόμησης πόρων μέσα από τις επιχειρούμενη διάλυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, παραθέτουμε δύο νούμερα: Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 9 εκατ. ευρώ, με το χαμηλότερο μέσο ετήσιο κόστος ανά φοιτητή. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής που υποτίθεται ότι θα εξοικονομηθεί από τη διάλυση του Πανεπιστημίου, ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ετησίως! Τα σχόλια είναι νομίζουμε περιττά… Επιπλέον, είναι γνωστά στο πανελλήνιο τα οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και θεωρώντας δίκαια, αυτονόητα και απολύτως συναφή με την φιλοσοφία του Σχεδίου Αθηνά τα επιχειρήματά μας, διεκδικούμε:

  1. Την διασφάλιση ενός αυτοτελούς, αυτόνομου και αυτοδιοίκητου Πανεπιστημίου με έδρα τη Δυτική Μακεδονία. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε αυτονόητη τη διατήρηση, αλλά και την ενίσχυση των υπαρχουσών και ιδρυμένων σχολών και τμημάτων όπως το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών στη Φλώρινα και η Αρχιτεκτονική Σχολή στην Καστοριά.
  2. Την περαιτέρω ενίσχυση αντί της συρρίκνωσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και την ενδυνάμωσή του με νέα τμήματα που θα συνάδουν με τις αναπτυξιακές και τεχνολογικές ανάγκες της περιφέρειας.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου και αφού συζήτησε διεξοδικά το παραπάνω θέμα,  καταθέτοντας τις θέσεις και προτάσεις του το κάθε μέλος χωριστά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να διεκδικήσει:

  1. Την διασφάλιση ενός αυτοτελούς, αυτόνομου και αυτοδιοίκητου Πανεπιστημίου με έδρα τη Δυτική Μακεδονία. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται αυτονόητη η διατήρηση, αλλά και η ενίσχυση των υπαρχουσών και ιδρυμένων σχολών και τμημάτων όπως το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών στη Φλώρινα και η Αρχιτεκτονική Σχολή στην Καστοριά.
  2. Την περαιτέρω ενίσχυση αντί της συρρίκνωσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και την ενδυνάμωσή του με νέα τμήματα που θα συνάδουν με τις αναπτυξιακές και τεχνολογικές ανάγκες της περιφέρειας.
    1. Την αποστολή της εν λόγω απόφασης στον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, προκειμένου να προχωρήσει σε εκείνες τις διορθωτικές ενέργειες που θα αίρουν τις πασιφανείς αδικίες έναντι μιας περιφέρειας που έχει προσφέρει τόσα πολλά στον εθνικό, πολιτιστικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό ιστό της χώρας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 15/2013

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.