Διευθέτηση ζητημάτων Μίσθωσης Βοσκήσιμων Γαιών και Λαϊκών Αγορών – ΠΡΟΣ:ΚΕΔΕ Υπόψη Προέδρου κ. Γ. Πατούλη

voskotopia

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Είναι γνωστό ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4351/2015 έτσι όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4405/2016,  εκδόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2848/7-9-2016) η οποία ρυθμίζει τις διαδικασίες πληρωμής-διάθεσης των μισθωμάτων που αφορούν στους βοσκοτόπους.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, οι Δήμοι αναλαμβάνουν το σύνολο σχεδόν της διαδικασίας μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, κάτι που σημαίνει σημαντική επιβάρυνση του ελάχιστου πλέον προσωπικού των μικρών και μεσαίων δήμων. Ταυτόχρονα μάλιστα, αφαιρούνται από τα έσοδα των δήμων τα μισθώματα βοσκής τα οποία θα κατατίθενται πλέον σε ειδικό λογαριασμό των Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Αυτό για ορισμένους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας σημαίνει απώλειες εσόδων που αγγίζει το 20% των συνολικών τους εσόδων!

Είναι προφανές κύριε Πρόεδρε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αντιδράσει συνολικά και δυναμικά απέναντι σ΄αυτή την δυσμενή κατάσταση. Για το λόγο αυτό σας καλώ να αναλάβετε τις δέουσες πρωτοβουλίες προς την κεντρική Κυβέρνηση έτσι ώστε να υπάρξει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία διόρθωσης αυτής της αδικίας.

Ανάλογης υφής πρόβλημα αποτελεί και η διάσπαση των αρμοδιοτήτων μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στα ζητήματα που αφορούν στις λαϊκές αγορές. Βλέπουμε δηλαδή θεσμοθετημένους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μεταφέρονται στις Περιφέρειες οι οποίες να σημειωθεί ότι δε διαθέτουν καν μηχανισμούς είσπραξης των σχετικών τελών, ενώ την παροχή όλων των υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών να την επιβαρύνονται οι Δήμοι. Θεωρούμε καθοριστικής σημασίας κύριε Πρόεδρε και το ζήτημα αυτό να αναδειχθεί κατάλληλα προς το αρμόδιο Υπουργείο έτσι ώστε με την άσκηση συντονισμένης πίεσης και τεκμηριωμένων επιχειρημάτων, το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορά στις λαϊκές να μεταφερθεί στους δήμους.

Προσβλέποντας στα ισχυρά αντανακλαστικά και στην θετική ανταπόκρισή σας στα αιτήματά μας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δήμαρχος Φλώρινας

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.