ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11/03/2015

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πρέπει να σας πω από την αρχή πως δεν νιώθω αισθήματα αισιοδοξίας για το αποτέλεσμα του συνεδρίου μας, που και αυτό όπως και τα προηγούμενα θα είναι ένα συνέδριο καλών προθέσεων, καλύτερων προτάσεων με ελάχιστες βελτιώσεις στο υπάρχον διοικητικό και οικονομικό σύστημα που επικρατεί στη χώρα μας.

Πολύ περισσότερο η αίσθηση μου αυτή ενισχύεται κι από το γεγονός της μεγάλης οικονομικής κρίσης που βιώνουμε  όλοι.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αποστρατευόμαστε, ότι παύουμε να μαχόμαστε για τις θέσεις και τις απόψεις μας για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Υπηρετώ πολλά χρόνια την αυτοδιοίκηση και είχα την τύχη να παρακολουθήσω από κοντά την διαδρομή και εξέλιξη της.

Δοκιμάσαμε το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη, ο οποίος έχει πολλά προβλήματα, είναι δύσκαμπτος και ελάχιστα αναπτυξιακός. Οι μεγάλοι στόχοι του Καλλικράτη στην ουσία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έλεγα χωρίς τάση υπερβολής ότι έχουν ξεθωριάσει. Το κράτος-επιτελείο δεν υπάρχει και οι όποιες στοχεύσεις έμειναν στη φάση των καλών προθέσεων, γιατί το κέντρο  αρνείται πεισματικά να απαγκιστρωθεί από την άσκηση της εξουσίας και του ελέγχου. Έχουμε μια αυτοδιοίκηση με ξύλινα πόδια γιατί υπάρχουν τα βαρίδια από κατεστημένες νοοτροπίες άσκησης της εξουσίας στη χώρα μας.

Χρειαζόμαστε ένα ευέλικτο και επιτελικό κράτος, προσδιορισμό αρμοδιοτήτων και πόρων στην αυτοδιοίκηση για να πάψει ο Δήμος και η περιφέρεια να αποτελούν τους φτωχούς συγγενείς στην κρατική δομή.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι αναγκαία η εφαρμογή ενός νέου κύκλου μεταρρυθμίσεων που θα κάνει αποτελεσματικότερο και λειτουργικό τον ουσιαστικότερο θεσμό με αμεσότητα παρέμβασης στον πολίτη την τοπική αυτοδιοίκηση. Χωρίς κατοχύρωση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας χωρίς μέσα και ανθρώπινο δυναμικό,  η τοπική αυτοδιοίκηση θα παραμείνει καθηλωμένη, αναποτελεσματική και χωρίς να προσφέρει στον πολίτη. Που σημαίνει πλήρης αποπροσανατολισμός από τους στόχους και τις επιδιώξεις που πρέπει να έχει η Αυτοδιοίκηση για καταξίωση στις τοπικές κοινωνίες.

Προγράμματα πετυχημένα για την αποτελεσματικότητα τους και καταξιωμένα στους δημότες, σήμερα υπάρχουν με εναίσιμα όπως  το «βοήθεια στο σπίτι», ή έχουν καταργηθεί όπως οι «σχολικοί φύλακες» και η  «δημοτική αστυνομία».

Η Αυτοδιοίκηση μέσα από την πολλαπλότητα των απόψεων, τη διαφορετικότητα, το διάλογο μπορεί να κάνει τη σύνθεση, να προχωρήσει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, που θα κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα του πολίτη και θα ωφελήσουν τον τόπο. Σήμερα οι πρωτοβουλίες αυτές στραγγαλίζονται  σε ανούσιες αγκυλώσεις,  ανάμεσα στη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες, ώστε να χάνεται και το ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε στη διάθεση μας.

Όμως δεν μπορώ να μην αναφερθώ και σε προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και στην εφαρμογή του στρατηγικού μας αναπτυξιακού σχεδίου.

Τέτοια είναι:

Επίτροπος.

Δεν μπορεί να ελεγχόμαστε από τον Επίτροπο για τη νομιμότητα μιας πράξης και όταν διωκόμαστε Δικαστικά να μην λαμβάνεται υπόψη αυτός ο έλεγχος. Τότε, δεν υπάρχει νόημα να υπάρχει Επίτροπος; Ή θα είναι τελεσίδικος ο έλεγχος ή δεν θα υπάρχει Επίτροπος. Είναι αδιανόητο ο Επίτροπος πέρα από τον έλεγχο νομιμότητας τον οποίο κάνει, να κάνει και έλεγχο σκοπιμότητας και να απορρίπτει εντάλματα γιατί δεν θεωρούσε ότι η σκοπιμότητα με την οποία έγινε το έργο δεν την κρίνει σωστή. Όπως επίσης σε δυο διαφορετικές περιφερειακές ενότητες πχ Φλώρινα και Κοζάνη αυτά που απορρίπτει ο Επίτροπος της Φλώρινας να εγκρίνονται από τον Επίτροπο της Κοζάνης. Πρέπει όλοι οι επίτροποι της Δυτικής Μακεδονίας να έχουν κοινή γραμμή στους ελέγχους των αποφάσεων.

– Η  έλλειψη προσωπικού και η καθυστέρηση των προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, επιδεινώνει τα υπάρχοντα λειτουργικά προβλήματα. Επίσης, υπάρχει περιορισμός στις προσλήψεις με αποτέλεσμα οι Δήμοι να μην έχουν προσωπικό, για την εκτέλεση βασικών καθημερινών δράσεων και ειδικότερα στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στην Καθαριότητα και στις Πολεοδομίες.

– Η έλλειψη πόρων και η ελλιπής χρηματοδότηση των Δήμων αποτελεί τροχοπέδη για τη λειτουργία μας.

– Η υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μας δημιουργεί αξεπέραστα προβλήματα, να κινδυνεύουν να μείνουν κλειστά σχολεία εξ αιτίας της αδυναμίας θέρμανσης.  Επί πλέον η επιβάρυνση του πετρελαίου θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες με ΦΠΑ αυξάνει ακόμα περισσότερο το κόστος. Αλλά και οι επιχορηγήσεις που δίνονται για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρέπει να τροποποιηθούν και να δοθούν και ανάλογα με τις ψυχρές μέρες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Διότι με το σημερινό καθεστώς τα σχολεία που είναι σε θερμότερες περιοχές όντως αρκούνται με τις επιχορηγήσεις αυτές και καλύπτουν όλα τα έξοδα τους. Και θα αναφερθώ ειδικότερα στην Φλώρινα και γενικότερα στην Δυτική Μακεδονία. Τα χρήματα αυτά δεν αρκούν ούτε για τη θέρμανση των σχολείων.

-Τελευταία υποχρεώνονται οι Δήμοι στην εξασφάλιση σταβλικών χώρων, για τον σταβλισμό οικόσιτων ζώων που προέρχονται από κατάσχεση. Εκτός από την αδυναμία εξεύρεσης τέτοιων κατάλληλων χώρων και το κόστος των υπαρχόντων είναι πολύ μεγάλο που δεν μπορεί να το αντέξει ο Δήμος. Πέραν του ότι θα πρέπει να βρούμε χρήματα για τη διατροφή των οικόσιτων ζώων, δεν έχουμε το προσωπικό και δεν προβλέπεται από κάποια νομοθεσία να μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό κατάλληλο για αυτήν τη διαδικασία. Και δεν νομίζω ότι οι γεωπόνοι και οι δασολόγοι του Δήμου μπορούν να ταίζουν και να ξεκοπρίζουν τα ζώα.

-Τέλος η μείωση του αριθμού των συνεργατών των Δημάρχων, η κατάργηση της θέσεως γραμματέως Δημάρχου και η μη πρόσληψη οδηγού Δημάρχου στερεί τον Δήμο από εξειδικευμένες γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και προτάσεων, που στόχο έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αυτοδιοίκηση είναι ο κοντινότερος φορέας στον πολίτη και άμεσα σχετιζόμενος μαζί του. μπορεί και πρέπει να πετύχει στους στόχους και την αποστολή του για ανάπτυξη, συνοχή και αλληλεγγύη στην κοινωνία.

Εύχομαι καλόν αγώνα και πραγματική αποκέντρωση σε όλα τα επίπεδα.

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.