Οργάνωση εξ’ αποστάσεως Εκπαιδευτική Ημερίδα για τον Εσωτερικό Έλεγχο σε Δήμους και Νομικά Πρόσωπα

Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την εταιρεία Forum Training, διοργανώνουν την Πέμπτη 14 Μαϊου και από ώρα 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. δωρεάν εξ’ αποστάσεως Εκπαιδευτική Ημερίδα για τον Εσωτερικό Έλεγχο σε Δήμους και Νομικά Πρόσωπα.

Είναι γνωστό ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα μίας ξεχωριστής Υπηρεσίας, της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η σύσταση της οποίας πρέπει να προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. Δεδομένου ωστόσο ότι  δεν έχει  υλοποιηθεί κατά το παρελθόν κάτι ανάλογο, οι απαιτήσεις επαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ανθρώπων-κλειδιά των Δήμων κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Για τους λόγους αυτούς σας ενθαρρύνουμε να πάρετε ενεργό μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπάρχει η δυνατότητα ερωτήσεων και απαντήσεων.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε σχετικό πληροφοριακό υλικό καθώς και φόρμα συμμετοχής την οποία παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλλετε στις διευθύνσεις: info@forum-training.gr και info@peddm.gov.gr.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.