ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΔΜ) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους πολίτες από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν στο πάνελ διαβούλευσης πολιτών, το οποίο θα αξιολογήσει την αποδοτικότητα συγκεκριμένων δημοσίων πολιτικών για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2023, Τρίτη, από τις 12.00 έως τις 18.00, στις εγκαταστάσεις της ΠΕΔ-ΔΜ (διεύθυνση Τσόντζα 3-5, Κοζάνη).

Στην εκδήλωση θα προσφερθεί πρόχειρο γεύμα και αναψυκτικά.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “RRI-LEADERS: Leadership for Territorial Development through Responsible Science and Innovation”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Horizon 2020”, κατά την υπ. αριθ. 101006439 Συμφωνία Επιχορήγησης. Το έργο RRI-LEADERS υλοποιείται σε συνεργασία με 9 οργανισμούς από 5 χώρες – Ελλάδα, Βουλγαρία, Δανία, Ισπανία και Ελβετία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.rri-leaders.eu ή την ιστοσελίδα της ΠΕΔ-ΔΜ https://www.peddm.gov.gr/.

Με τη συμμετοχή σας στο πάνελ, θα έχετε την ευκαιρία να επηρεάσετε τις πολιτικές που αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στους παρακάτω τρεις κύριους τομείς πολιτικής εστίασης, οι οποίοι σχετίζονται με τη διαδικασία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης:

  1. Ανάπτυξη στρατηγικής δέσμευσης των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο ενός οδικού χάρτη μετά τη μετάβαση από τον άνθρακα.
  2. Ενίσχυση των συστημάτων χάραξης πολιτικής που περιλαμβάνουν διαφορετικούς τρόπους εδαφικής διακυβέρνησης της στρατηγικής μετά τη μετάβαση από τον άνθρακα.
  3. Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας με στόχο την ομαλή και καινοτόμο μετάβαση από την αλυσίδα αξίας του άνθρακα προς ένα εναλλακτικό αναπτυξιακό πρότυπο.

Το πάνελ διαβούλευσης πολιτών αποτελεί μια μονοήμερη εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε τις απόψεις σας σχετικά με τις δράσεις που προτείνονται στις παραπάνω πολιτικές εστίασης, σύμφωνα με τις αρχές της Υπεύθυνης Έρευνας & Καινοτομίας (Responsible Research & Innovation – RRI). Στην εκδήλωση θα έχετε την ευκαιρία να αφουγκραστείτε τις αρχές του RRI και να συζητήσετε αυτές τις πολιτικές με άλλους πολίτες, προτείνοντας προβληματισμούς και λύσεις σχετικά με αυτές. Οι απόψεις σας είναι σημαντικές προκειμένου να εκτιμηθούν τα οφέλη και οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την εφαρμογή των προτεινόμενων πολιτικών στην περιοχή. Με το πέρας της εκδήλωσης, οι ιδέες και οι απόψεις σας θα καταγραφούν από τους συμμετέχοντες εμπειρογνώμονες του προγράμματος, οι οποίοι θα τις ενσωματώσουν στα σχετικά έγγραφα πολιτικής και έρευνας.

Για τη συμμετοχή στη διαβούλευση δεν απαιτείται ειδική επιστημονική γνώση, ή επαγγελματική εμπειρία.

Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν μετά από εξέταση και αξιολόγηση όλων των αιτήσεων-εάν είστε μεταξύ των επιλεγέντων, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας προσκαλεί στην εκδήλωση και θα σας παρέχει περαιτέρω οδηγίες.

Για συμμετοχή στο πάνελ διαβούλευσης παρακαλώ συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο έως τις 12 Μαΐου 2023:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_tcF2FOqZQ8RbM-47pEJihS33mTb112CH4zF9RyCw9a7Vmw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Ή εναλλακτικά συμπληρώστε την επισυναπτόμενη φόρμα (.docx) και αποστείλτε την στην ηλεκτρονική διεύθυνση pkilintzis@gmail.com

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, επικοινωνήστε με τον Δρ. Παύλο Κιλίντζη, στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο 6936742035.  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΏΝ

Τι είναι το πάνελ διαβούλευσης πολιτών;

Η σύσταση του πάνελ διαβούλευσης πολιτών αποτελεί το τελικό στάδιο της διαδικασίας για την από κοινού δημιουργία ενός σχεδίου δράσης με μέτρα για την εφαρμογή των τριών πολιτικών εστίασης:

  1. Ανάπτυξη στρατηγικής δέσμευσης των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο ενός οδικού χάρτη μετά τη μετάβαση από τον άνθρακα
  2. Ενίσχυση των συστημάτων χάραξης πολιτικής που περιλαμβάνουν διαφορετικούς τρόπους εδαφικής διακυβέρνησης της στρατηγικής μετά τη μετάβαση από τον άνθρακα
  3. Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας με στόχο την ομαλή και καινοτόμο μετάβαση από την αλυσίδα αξίας του άνθρακα προς ένα εναλλακτικό αναπτυξιακό πρότυπο

Το εν λόγω σχέδιο δράσης για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας υλοποιείται από τους εμπλεκόμενους εμπειρογνώμονες και ερευνητές της ΠΕΔ-ΔΜ και του ΠΔΜ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου RRI-LEADERS. Το πάνελ διαβούλευσης πολιτών δίνει την ευκαιρία στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με αυτές τις πολιτικές, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα για την εφαρμογή τους.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και θα έχουν την ευκαιρία να τις συζητήσουν, να διαβουλευτούν και να δώσουν τις εκτιμήσεις τους για τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα των επιμέρους μέτρων, προτείνοντας παράλληλα τυχόν αλλαγές στη διατύπωσή τους ή στην προβλεπόμενη εφαρμογή τους.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαβούλευση, οι εμπειρογνώμονες της ομάδας έργου του προγράμματος θα επεξεργαστούν και θα συνοψίσουν τις καταγεγραμμένες απόψεις. Στη συνέχεια θα τις διαβιβάσουν σε διαμορφωτές πολιτικής και εξωτερικούς εμπειρογνώμονές της τετραπλής έλικας από τη Δυτική Μακεδονία, με σκοπό την εφαρμογή τους. Κατόπιν θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Τι περιλαμβάνει και τι απαιτείται για τη συμμετοχή σας;

Δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία ή προηγούμενη γνώση του θέματος. Η μόνη προϋπόθεση είναι η βούλησή σας να συμμετάσχετε στη διαμόρφωση των παραπάνω πολιτικών που είναι κρίσιμές για το μέλλον της περιοχής καθώς και η επιθυμία να συνεργαστείτε με άλλους πολίτες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η συμμετοχή στην ομάδα είναι εθελοντική και μπορείτε να αποχωρήσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να αιτιολογήσετε την απόφασή σας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφερθεί πρόχειρο γεύμα και αναψυκτικά.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κατά την υλοποίηση της εκδήλωσης θα συγκεντρώσουμε τα σχόλια και τις προτάσεις σας σχετικά με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στις τρεις πολιτικές εστίασης.

Όλες οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι ανώνυμες και δεν υπάρχει περίπτωση να συσχετιστεί κάποιος συγκεκριμένος συμμετέχων με συγκεκριμένες πληροφορίες στις αναλύσεις που θα προκύψουν. Θα χρειαστεί να βάλετε το όνομά σας σε έναν κατάλογο συμμετεχόντων, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί κατά τον έλεγχο υλοποίησης του έργου και ο οποίος θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, θα σας ζητήσουμε επίσης να υπογράψετε ένα έντυπο συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση, το οποίο περιγράφει τα δεδομένα που θα συλλέξουμε για εσάς, τους σκοπούς της συλλογής και τον τρόπο επεξεργασίας τους.

Ποιος οργανώνει το πάνελ διαβούλευσης;

Το πάνελ διοργανώνεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τον μεθοδολογικό εταίρο του έργου RRI-LEADERS. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές για το πάνελ αναπτύχθηκαν από το Danish Technology Council, ένα ανεξάρτητο ίδρυμα που υποστηρίζει την κοινωνική ανάπτυξη προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ πολιτών, εμπειρογνωμόνων, ενδιαφερόμενων φορέων και φορέων χάραξης πολιτικής, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο οργανισμός έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη συμμετοχή των πολιτών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.tekno.dk

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.