ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΟΜΩΝΩΝ

Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,  διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία το Εργαστήριο Εμπειρογνώμων την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου RRI -LEADERS, το οποίο υλοποιεί η ΠΕΔ μαζί με το Πανεπιστήμιο σε ένα ευρύ σύνολο 9 εταίρων από 5 χώρες, και είχε σκοπό να θέσει προς κρίση και αξιολόγηση σε απλούς πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας τα αποτελέσματα του προγράμματος. Αυτά αφορούσαν τη δημιουργία πολιτικών διακυβέρνησης της ενεργειακής μετάβασης, με βάση την Υπεύθυνη Έρευνα & Καινοτομία.

Συνολικά συμμετείχαν περίπου 20 εμπειρογνώμονες, από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, προερχόμενοι από ολόκληρο το φάσμα της τετραπλής έλικας (διαμορφωτές πολιτικής, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, πολίτες). Στόχος του εργαστηρίου υπήρξε η αξιολόγηση και επικύρωση των αποτελεσμάτων του Πάνελ Διαβούλευσης Πολιτών που προηγήθηκε, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εργασίας 6.5 του έργου (Δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης).

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.