Συμμετοχή της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στο Φόρουμ διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος InterregEurope

Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την οποία εκπροσώπησε ο υπεύθυνος για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΠΕΔ, Δημήτρης Θεοδωρίδης, συμμετείχε στο Φόρουμ διαπεριφερειακής συνεργασίας που έλαβε χώρα στη Στοκχόλμη στις 15 Μαρτίου 2023. Εκεί του δόθηκε η ευκαιρία να λάβει σημαντικές πληροφορίες για τη δεύτερη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe, να δικτυωθεί και να ανταλλάξει ιδέες και εμπειρίες από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί. Επίσης, η εκδήλωση έδινε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες για μεμονωμένες συναντήσεις με την Κοινή Γραμματεία, προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων. Δεδομένου ότι η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας έχει ήδη υλοποιήσει αρκετά έργα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η συμμετοχή αυτή προσέφερε μια σημαντική δικτύωση, προκειμένου να εμπλακεί στο μέλλον σε προγράμματα διαπεριφερειακής και όχι μόνο, συνεργασίας.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.