Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «ΣΥΝΝΟΜΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4782/2021»

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη υπαλλήλων ΟΤΑ, με θέμα:« ΣΥΝΝΟΜΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4782/2021- Παρουσίαση των αλλαγών που επήλθαν στη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016), μετά την ψήφιση του Ν. 4782/2021» με εισηγητή τον οικονομολόγο Θανάση Παζαρλόγλου, Διευθυντή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στην ημερίδα  θα παρουσιαστούν οι εξής ενότητες, με τη μορφή εισηγήσεων σε PowerPoint:

  • Παρουσίαση, ερμηνεία και ανάλυση των αλλαγών που επήλθαν στη σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων με το ν. 4782/2021.
  • Κατ’ άρθρο και κατά ημερομηνία ισχύος παρουσίαση του ν. 4782/2021.
  • Ήσσονος αξίας συμβάσεις.
  • Διαδικασία απευθείας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας και υπηρεσίας.
  • Στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας. Ανάλυση των αλλαγών, ανάλογα με το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης.
  • Συγκρότηση επιτροπών έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
  • Σύμβαση, τροποποίηση, προϋποθέσεις.
  • Παραλαβή δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθεια ή υπηρεσίας.
  • Αναφορά στις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιου τεχνικού έργου.
  • Μη σύννομες δαπάνες – Λοιπές περιπτώσεις.

Η παρουσίαση της κάθε ενότητας είναι διαδραστική και δυναμική υπό της έννοια της προσαρμογής της εισήγησης στις ανάγκες των Ο.Τ.Α. και της μεταβολής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, τις επεξηγήσεις των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας και την επικαιρότητα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (μέχρι και την ημέρα παρουσίασης).

Η επιμορφωτική ημερίδα θα λάβει χώρα την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 9.00΄-15.00΄ εν μέρει με φυσική παρουσία (θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα) στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας οδός Τσόντζα 3 (2ος όροφος) στην Κοζάνη και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη στον  σύνδεσμο:

 

Προτείνουμε με φυσική παρουσία να είναι έως 2 υπάλληλοι από τους 5 πληθυσμιακά μεγαλύτερους Δήμους της Περιφέρειας (Γρεβενών, Εορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας) και με τηλεδιάσκεψη όλοι οι υπάλληλοι όλων Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που σχετίζονται με το αντικείμενο.

Πλήρες υλικό σχετικά με το θέμα της ημερίδας θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.