ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ετήσιο τακτικό συνέδριο ΚΕΔΕ από 14 έως 16 Οκτωβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη.
  2. Άνοιγμα λογαριασμών στην τράπεζα της Ελλάδος εκ μέρους των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σ’αυτούς.
  3. Συζήτηση που αφορά στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ
  4. Εγκρίσεις μετακινήσεων και εγκρίσεις δαπανών
  5. Ενημερώσεις-Διάφορα
Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.