ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ ΔΜ), προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ -ΧΑΡΤΗ»

perilipsi23092021

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.