Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάχυσης αποτελεσμάτων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών των μελών και στελεχών της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος PROMINENT PLUS

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάχυσης αποτελεσμάτων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών των μελών και στελεχών της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στις 8- 12 Μαΐου 2023 στην Ιταλία, στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος  PROMINENT PLUS.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 9 Μαΐου με την επίσκεψη των μελών και στελεχών της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Αρχής Λάτσιο, η οποία πρωτοτύπησε με τη δημιουργία του FabLab, ενός εργαστηρίου που ενθαρρύνει την προσπάθεια ανερχόμενων επιχειρηματιών στον τομέα της τεχνολογίας. Επίσης, οι εγκαταστάσεις εκεί λειτουργούν και σαν θερμοκοιτίδα υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας της περιοχής.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι του Οργανισμού Associazione Culturale ProMETEUS, όπου Πρόεδρος αυτού είναι η δήμαρχος της πόλης Chiara Frontini, προχώρησαν σε μια ολιστική προσέγγιση των χρηματοδοτικών εργαλείων Erasmus+ και ESC (Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης) και στους τρόπους εμπλοκής των δήμων της Δυτικής Μακεδονίας σε τέτοιου είδους προγράμματα. Τα  εν λόγω χρηματοδοτικά εργαλεία εμπλέκουν άμεσα τους νέους, ενισχύοντας τη γνώση τους και διευρύνοντας τους ορίζοντές τους.

Την τρίτη ημέρα οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Casa del Popolo University Conference Room στην πόλη Νάρνι της Ιταλίας, όπου τους υποδέχθηκε η αντιδήμαρχος της Narni. Εκεί, στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου PROMIMENT PLUS, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα αυτού, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών & τεχνογνωσίας και κατ’ επέκταση με σκοπό την πρόκληση της ενίσχυσης πράσινης ανάπτυξης στην περιοχή MED PLUS.

Την τέταρτη ημέρα οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την  Πράσινη βιομηχανική μονάδα στην πόλη Narni της Ιταλίας, που αποτελεί μια πρωτοπόρα πρακτική για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050. Το πράσινο εργοστάσιο παραγωγής linoleum ονόματι Tarkett, αποτελεί ένα μείγμα κληρονομιάς και καινοτομίας. Εκεί, εκπρόσωπος της μονάδας προχώρησε στη συνολική παρουσίαση της μονάδας, καθώς και στους στόχους και τα οφέλη που ανακύπτουν από αυτήν. Έπειτα, οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν στο χώρο του εργοστασίου, βλέποντας σε πραγματικό χρόνο τα στάδια υλοποίησης της παραγωγής του.

Μετά την ολοκλήρωση του ως άνω εκπαιδευτικού προγράμματος, συμπεραίνουμε ότι οι στόχοι πραγματοποίησης αυτού, που ήταν, τόσο η συνολική αποτίμηση των αποτελεσμάτων του έργου Prominent Plus, όσο και η ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας της ΠΕΔ και των Δήμων της Περιφέρειας με αντίστοιχους φορείς της Ιταλίας, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι ο χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, το περιβάλλον, η κοινωνική πολιτική κ.ά. επιτεύχθηκε με επιτυχία.

Ευχαριστούμε τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Νάρνι και στο Βιντέρμπο της Ιταλίας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τις εποικοδομητικές συζητήσεις, συναντήσεις και επιτόπιες μελέτες που με τη συνδρομή τους πραγματοποιήσαμε.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.