Τελική εκδήλωση διάδοσης, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου DeCarb

Στελέχη της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και εμπειρογνώμονες του έργου DeCarb συμμετείχαν στην τελική εκδήλωση διάδοσης στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου, που πραγματοποιήθηκε στη Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας. Το θέμα της τελικής εκδήλωσης διάδοσης ήταν η «Υποστήριξη της καθαρής ενεργειακής μετάβασης περιοχών εντάσεως λιγνίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» . Το έργο DeCarb συγκεντρώνει 9 εταίρους από 9 χώρες, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά γνώσεων σχετικά με τον τρόπο μετάβασης από την εποχή του άνθρακα προς το μέλλον της καθαρής ενέργειας. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τις περιφέρειες για να εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα και έναν ρόλο στον ενεργειακό στόχο του 2030.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου και συζητήθηκαν οι ωφέλειες από την υλοποίησή του και τι αναμένεται να συμβεί στο μέλλον, στον τομέα της δίκαιης μετάβασης. Μετά το πέρας της εκδήλωσης και με τη μέθοδο της στρογγυλής τραπέζης, τα στελέχη της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και με στελέχη του Πανεπιστημίου της Στάρα Ζαγόρα, σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούν οι 2 διασυνοριακές χώρες στον τομέα της καθαρής ενέργειας και της βιώσιμης κινητικότητας.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.