Ένταξη των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας στο Σύμφωνο Δημάρχων

Αγαπητέ  κ. Περιφερειάρχη,

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία η οποία δίνει την  ευκαιρία στις τοπικές αρχές να βελτιώσουν  την ενεργειακή τους  απόδοση, να αυξήσουν  τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και γενικότερα, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επιπλέον,  η συμμετοχή των Δήμων  στο Σύμφωνο των  Δημάρχων  αποτελεί ισχυρό πρόκριμα  για την χρηματοδότησή τους  από      ευρωπαϊκά  και εθνικά προγράμματα,  δράσεις τεχνικής βοήθειας (μηχανισμός ELENA), χρηματοδότηση από τρίτους  (πχ  ESCOs) καθώς και από το γνωστό ως «Πακέτο Junker» και το νέο ΕΣΠΑ.

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  • Το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας εκδήλωσαν το έντονο  ενδιαφέρον τους να ενταχθούν στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων,
  • Στους περισσότερους Δήμους υπάρχει σημαντική έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού αναφορικά με την υλοποίηση και παρακολούθηση  των  Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ),
  • Οι περισσότεροι Δήμοι και κυρίως οι μικρότεροι πληθυσμιακά, δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους τόσο  για την υλοποίηση όσο  και την παρακολούθηση των  ΣΔΑΕ και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχής τους στο εν λόγω Σύμφωνο,
  • Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει ως Περιφέρεια έντονο ενεργειακό χαρακτήρα και ως εκ τούτου θα  ήταν στρατηγικά σκόπιμο, το σύνολο των Δήμων να εκπονήσει και να υλοποιήσει  Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια,

 

προτείνουμε τη συνέχιση της πρωτοβουλίας σας, προκειμένου να εκπονηθούν τα αναγκαία Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια σε όλους τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας που το επιθυμούν ώστε να ενταχθούν στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, εφόσον το επιθυμείτε, προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσουμε τα επόμενα βήματα.

 

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Φλώρινας

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.