Συνέχιση λειτουργίας των Δομών ισότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αξιότιμε Υπουργέ,

Όπως ήδη γνωρίζετε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη χρηματοδότηση των Δομών Ισότητας, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η συνέχιση της λειτουργίας τους.

Στη Δυτική Μακεδονία την προηγούμενη προγραμματική περίοδο λειτούργησαν και συνεχίζουν να λειτουργούν, τρία Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, τα οποία παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη σε γυναίκες θύματα βίας όπως: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική στήριξη-βοήθεια και παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες (π.χ. ξενώνες φιλοξενίας γυναικών κ.α.). Δυο από αυτά λειτουργούν σε Καστοριά και Φλώρινα, υπό την ευθύνη των αντίστοιχων Δήμων και ένα στην Κοζάνη, υπό την ευθύνη του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Παράλληλα, ο Δήμος Κοζάνης λειτουργεί τον Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους παρέχοντας προστασία και φιλοξενία σε γυναίκες που γνώρισαν βία από το σύντροφο τους, μέχρι να ορθοποδήσουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Η αναγκαιότητα ύπαρξης των συγκεκριμένων δομών, σε επίπεδο χώρας, έχει αναγνωριστεί από όλους αρμόδιους κρατικούς και μη φορείς και ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία των τηλεφωνικών κλήσεων που δέχτηκε η γραμμή SOS 15900 εθνικής εμβέλειας για την άμεση υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας. Αναλογικά, η αναγκαιότητα των δομών για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να γίνει αντιληπτή και από την μέχρι τώρα λειτουργία των δομών. Συγκεκριμένα:

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κοζάνης ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 23 Δεκεμβρίου 2013. Από τότε και έως σήμερα το κέντρο δέχτηκε 160 γυναίκες. Ο αριθμός των αιτημάτων που αφορούσαν στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη, στη νομική βοήθεια και στην πληροφόρηση, ανέρχεται στα 264. Πραγματοποιήθηκαν 353 συνεδρίες, εκ των οποίων οι 139 αφορούσαν ψυχολογική υποστήριξη, οι 163 κοινωνική στήριξη και οι 51 νομική στήριξη. Στο κέντρο απευθύνθηκαν γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία ως επί το πλείστον (81,25%), σεξουαλική και ηθική παρενόχληση και βιασμό. Η πλειοψηφία των συμβουλευομένων που απευθύνθηκαν στο κέντρο ήταν άνεργες, έγγαμες γυναίκες με παιδιά. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν μια πληθώρα δράσεων δικτύωσης και ευαισθητοποίησης.

Αντίστοιχα, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Φλώρινας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 6 Μαρτίου 2014. Από τότε και ως σήμερα το κέντρο παρείχε υπηρεσίες εξατομικευμένης παρέμβασης σε 71 γυναίκες  θύματα ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίες προσήλθαν υποβάλλοντας 181 αιτήματα, τα οποία εξυπηρετήθηκαν στο σύνολο τους, μέσω 482 ατομικών συνεδριών (ψυχολογικής υποστήριξης, κοινωνικής στήριξης, νομικής στήριξης, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας). Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της δικτύωσης δημιουργήθηκε ένα δίκτυο υποστήριξης των ωφελούμενων γυναικών θυμάτων βίας που αριθμεί 53 φορείς της τοπικής κοινωνίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και ένας μεγάλος αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης.

Τέλος, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Καστοριάς ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2013. Από τότε και έως σήμερα το κέντρο εξυπηρέτησε 92 γυναίκες. Δέχτηκε 176 αιτήματα, τα οποία εξυπηρετήθηκαν στο σύνολό τους μέσω της πραγματοποίησης 652 συνεδριών με τα στελέχη του Κέντρου. Παράλληλα, έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες δικτύωσης του κέντρου με φορείς της τοπικής κοινωνίας και αναπτύχθηκαν δράσεις ευαισθητοποίησης.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και των Παιδιών τους ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο 2014 υπό την ευθύνη του Δήμου Κοζάνης. Είναι δυναμικότητας 20 κλινών, προσφέρει βραχεία διαμονή, σίτιση και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης στις γυναίκες και στα παιδιά τους, παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό. Στη διάρκεια  λειτουργίας της δομής πραγματοποιήθηκαν δράσεις δικτύωσης με 50 φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 61 φορείς πανελλαδικά. Από την έναρξη λειτουργίας του Ξενώνα δεχτήκαμε δώδεκα αιτήματα φιλοξενίας γυναικών, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είχαν και ανήλικα παιδιά.

Η ανάγκη απομάκρυνσης των θυμάτων από την εστία της βίας είναι καθοριστική και σε πολλές περιπτώσεις σωτήρια. Ο Ξενώνας είναι η μοναδική δομή στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας που μπορεί να καλύψει την ανάγκη διαμονής των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους. Η ύπαρξη της δομής αίρει ένα βασικό εμπόδιο στην απόφαση της γυναίκας να διαφύγει από το περιβάλλον όπου λαμβάνει χώρα η κακοποίηση, παρέχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τις δυνάμεις της και να προγραμματίσει τη ζωή της σε νέες υγιείς βάσεις σύμφωνα με τις προσωπικές της επιλογές.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως οι συγκεκριμένες δομές, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους, έχουν προσφέρει ένα σημαντικό στήριγμα στη ζωή δεκάδων γυναικών. Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να παραλείψουμε και το γεγονός ότι στις συγκεκριμένες δομές εργάζονται σήμερα 12 υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις κινδυνεύουν να χαθούν.

Κατόπιν, των παραπάνω ζητάμε να εξετάσετε το πρόβλημα που έχει προκύψει στη χρηματοδότηση του έργου, δίνοντας άμεση λύση σε γραφειοκρατικά ή και πραγματικά εμπόδια που αποτρέπουν τη συνέχιση λειτουργίας αυτών των δομών και μάλιστα σε ένα πλαίσιο σημαντικής μείωσης των λειτουργικών δαπανών, σύμφωνα και με όσα έχουμε ήδη προτείνει και επικοινωνήσει με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κινδυνεύει να αποτελέσει τη μοναδική περιφέρεια της χώρας, η οποία θα στερείται, στο σύνολο της, δομών ισότητας. Σήμερα, που οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης έχουν οξύνει τα φαινόμενα βίας, η παρουσία αντίστοιχων δομών κρίνεται όχι μόνο αναγκαία, αλλά απαραίτητη για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση πιστεύετε πως θα μπορούσαμε να αναλάβουμε από τη μεριά μας για τη στήριξη αυτού του τόσου σημαντικού θέματος.

 

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Φλώρινας

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.