ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FUNGIWOOD «FUNGIWOOD – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΗΤΩΝ»

15012021

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.