Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Green Rural Deal η ΠΕΔ ΔΜ θα πρέπει να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

02_GRD_Invitation-to-tender

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.