Συμμετοχή της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στο έργο RRI-LEADERS

https://youtu.be/mombUbRuHuI

Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας οργάνωσε την Πέμπτη 30/06/2022 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τη συνάντηση World Café”, στα πλαίσια υλοποίησης του παραδοτέου 3.4 του έργου «Μόχλευση ηγεσίας για Υπεύθυνη Έρευνα & Καινοτομία σε περιοχές» ή αλλιώς RRI-LEADERS (H2020).

Παρουσία του προέδρου της ΠΕΔ Γιώργου Δασταμάνη, στη συνάντηση  συμμετείχαν 30 επιλεγμένοι εμπειρογνώμονες από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον Δήμο Εορδαίας, το ΕΚΕΤΑ, την ΑΝΚΟ,  το ΕΒΕ Κοζάνης, τη Δομή RIS και τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο. Στην εκδήλωση έγινε συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας τριών (3) φάσεων τύπου Delphi, η οποία προηγήθηκε και διερεύνησε τις κυριότερες προτάσεις-δηλώσεις των εμπειρογνώμων όσον αφορά την επιτυχή εφαρμογή των κλειδιών / διαστάσεων της Υπεύθυνης Έρευνας & Καινοτομίας στην πολιτική ενεργειακής μετάβασης της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Στη  συνάντηση έγινε προτεραιοποίηση και επιλογή των σημαντικότερων προτάσεων από πλευράς των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να εφαρμοστεί πληρέστερα η Έρευνα & Καινοτομία στην ενεργειακή μετάβαση.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς προέκυψαν σημαντικότατες επιστημονικές προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν καταλυτικά τους διαμορφωτές πολιτικής να υλοποιήσουν την ενεργειακή μετάβαση με τον επωφελέστερο τρόπο για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.  

Φωτογραφίες-Παρουσιάσεις

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.