Συμμετοχή της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στο 2ο Εργαστήριο Μάθησης Πολιτικής, στα πλαίσια του έργου RRI-Leaders

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος RRI-Leaders (H2020) η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ ΔΜ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, συμμετείχε επιτυχώς στην 5η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καθώς και στο 2ο Εργαστήριο Πολιτικών Υπεύθυνης Καινοτομίας του έργου. Τα μέλη της ομάδας έργου των δύο συνεργαζόμενων οργανισμών, πραγματοποίησαν τις παρουσιάσεις τους όσον αφορά τα αποτελέσματα του έργου έως σήμερα, ενώ πολύτιμα συμπεράσματα εξήχθησαν κατά την υλοποίηση του εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, προέκυψαν σημαντικές προτάσεις πολιτικής όσον αφορά τη βέλτιστη εφαρμογή του πλαισίου RRI στο Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, αποδίδοντας μια διάσταση εφαρμογής η οποία θα είναι περισσότερη συμπεριληπτική για την τοπική κοινωνία και βιώσιμη περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά. Τα αναλυτικά ευρήματα του εργαστηρίου όπως και των υπολοίπων παραδοτέων του έργου περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ-ΔΜ.

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.